SOMtoday Mobiel APK

SOMtoday Mobiel
0comments
3,702views
SOMtoday Mobiel screenshot 1SOMtoday Mobiel screenshot 2SOMtoday Mobiel screenshot 3SOMtoday Mobiel screenshot 4
Check je rooster, je huiswerk en je huiswerk voor de hele week en je laatst behaalde cijfers op je smartphone!

SOMtoday ELO mobiel is een app voor leerlingen en verzorgers in het voortgezet onderwijs. Vraag je school voor meer info en je inloggegevens.

Let op: SOMtoday ELO mobiel is gratis te gebruiken, maar je school moet wel gebruik maken van administratiepakket SOMtoday.

Check your schedule, do your homework and do your homework for the week and your last Grades your smartphone!

SOMtoday ELO is a mobile app for students and caregivers in secondary education. Ask your school for more information and your login details.

Note: SOMtoday ELO mobile is free to use, but you have to make use of school administration package SOMtoday.