Vastandaja APK

Vastandaja
Vastandaja screenshot 1Vastandaja screenshot 2Vastandaja screenshot 3
Vastandaja on interaktiivne õppevahend antonüümide ehk vastandsõnade tundmaõpppimiseks.

Vastandaja võimaldab:

* valida raskustaseme (lihtne, keskmine, raske, kõik sõnad)
* valida vastandsõnade arvu (3-8)
* valida sõna kuju (suurtähed, väiketähed, esimene täht suur)

Vastandaja andmebaasis on 1856 antonüümi! Contrasted with an interactive learning tool or antonyms antonyms tundmaõpppimiseks.

Contrasted enables:

* Choose the level of difficulty (easy, medium, hard, all the words)
* Select the number of words in the opposite (3-8)
* Choose the word (uppercase, lowercase, first letter of)

Contrasted database antonyms 1856!